Odjezd na farní tábor 2017

1. sv. přijímání - fotky