Adorace, nešpory

   
      

    

Farnost KOLODĚJE

    

kostel Povýšení sv. Kříže v Kolodějích

Adorace (mimo postní dobu)

  • pátek  18:30 hod. (po mši sv., do 19:15 hod.)

Nešpory (zpívané, jen v adventní a postní době)

  • sobota 19:00 hod.

 

Jednorázové změny viz Program týdne .

 

 

na stránku farnosti

    

    

 

(aktualizace 17. října 2016)