Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha-Koloděje

 

  

 

 

Farní tábor Vižňov

farní tábor Vižňov, 31.7. - 7.8. 2011
farní tábor Vižňov, 31.7. - 7.8. 2011