Zprávy z pastorační (PRF) a ekonomické (ERF) farní rady

 

  na tomto místě můžete sledovat práci farních grémií

     

 

  

 

Schůze pastorační rady konaná dne 20. 10. 2019

V neděli 20. října 2019 od 19h se ve stodole konala pravidelná schůze pastorační rady. Informace o programu a průběhu setkání naleznete zde.

 

Schůze farních rad konaná dne 20. 9. 2019

V pátek 20. září 2019 od 19.30 se ve stodole konala společná schůze ekonomické a pastorační rady, které se účastnil biskup a generální vikář Zdenek Wasserbauer, výkonný ředitel Antonín Juriga a jeho asistentka Linda Dolečková. Pan Juriga představil záměr realizovat na farním poli bytovou výstavbu doplněnou o komerční prostory. Podle Jurigy chce Arcibiskupství byty pronajímat a tím zajistit finance na platy duchovních. Pozemky by zůstaly ve vlastnictví farnosti, která by rovněž získala stálý příjem ve formě platby za zřízení práva stavby. Farář Ondřej Salvet zároveň obdržel dopis, v kterém ho kardinál Duka jako ordinář vybízí, aby poskytl součinnost, což konkrétně znamená podání podnětu ke změně územního plánu, kde je třeba stihnout termín 30. 9. 2019 (stanovil MHMP). Členové měli možnost sdělit své připomínky a přítomní se shodli, že věc je třeba dále připravovat a projednávat, jakmile bude mít Arcibiskupství k dispozici zastavovací studii.

 

Schůze pastorační rady konaná dne 11. 6. 2019

V úterý 11. června 2019 od 20h se ve stodole konala pravidelná schůze pastorační rady. Kromě běžné agendy se rada zabývala otázkou výstavby školy, která má souviset s farními pozemky v Kolodějích. Za Arcibiskupství v této věci jedná výkonný ředitel Antonín Juriga, na kterého se P. Ondřej obrátí.

 

Schůze pastorační rady konaná dne 29. 1. 2019

V úterý 29. ledna 2019 od 20h se ve stodole konala pravidelná schůze pastorační rady. Informace o programu a průběhu setkání naleznete zde.

Schůze pastorační rady konaná dne 25. 9. 2018

V úterý 25. září 2018 od 20h se ve stodole konala schůze pastorační rady. Informace o programu a průběhu setkání naleznete zde.

 

Schůze farních rad konaná dne 22. 5. 2018

V úterý 22. května 2018 od 20h se ve stodole konala společná schůze ekonomické a pastorační rady. Na programu bylo zejména projednání a příprava opravy pohonu zvonů a diskuse o postupu opravy varhan.

 

Schůze pastorační rady konaná dne 9. 1. 2018

V úterý 9. ledna 2018 od 20h se ve stodole konala první schůze nové pastorační rady. Informace o programu a průběhu setkání naleznete zde.