Farní a jiné akce - pro maminky s dětmi

 

mše sv., setkání, modlitba, školička

 

aktivity se konají jen v průběhu školního roku (září - červen)

 

Bohoslužba (Koloděje, čtvrtek 9:00 - 9:30 hod.)

Dopolední mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže v Kolodějích, která je svým časem i délkou vhodná i pro účast s nejmenšími dětmi.

 

 

Nedělní bohoslužba pro rodiny s dětmi (Koloděje, 3. neděle v měs. 10:30 - 11:30 hod.)

Rodinná mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže v Kolodějích, s hudebním doprovodem kytarových písní. Konkrétní termín v daném měsíci si můžete ověřit ve Farním kalendáři , na stránce Hudba a týden předem také v Programu týdne .

 

  

 

Nedělní školička pro neposedné děti (Koloděje, 1. neděle v měs. 8:45 - 10:15 hod.)

Pokud máte živé a trochu neposedné předškolní děti, a přesto byste rádi v klidu prožili nedělní mši svatou s vědomím, že je o děti postaráno, využijte naši nedělní školičku, která se koná vždy první neděli v měsíci při mši sv. od 9:00 hod. v kostele Povýšení sv. Kříže.
Podrobnosti v letáčku, konkrétní termíny ve Farním kalendáři a v Programu týdne .

Monika Hartmanová tel.608 530 800, Míša Klimešová tel.608 222 472,
mail kolodeje.farnostcentrum.cz.

  

 

Setkání a modlitba matek (pátek cca  9:30 - 11:30 hod.)

Setkání maminek s dětmi z kolodějské farnosti (nejen) ke společnému hraní, rozhovorům a modlitbě matek. Probíhají v domácnostech, aktuální místo konání pro daný týden je možno zjistit na uvedeném kontaktu.

Michaela Klimešová, tel.776 393 044, mailmichaela.klimesovaemail.cz

modlitební brožurka

   

  

Modlitba matek v kostele (Klánovice, pondělí 8:30 - 8:45 hod.)

Setkání maminek s dětmi v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích ke společné modlitbě matek (zvány jsou ovšem i babičky). Je vhodné potvrdit účast alespoň 15 min. předem na uvedený kontakt (setkání může odpadnout apod.).

Hanka Valešová, tel.739 011 702, mailhana_valesovaatlas.cz

modlitební brožurka

   

 

Z historie

Od podzimu 2005 se začaly scházet maminky s dětmi z naší farnosti v Kolodějích na bohoslužbu slova a společný program ve farní stodole. Několik let byly aktivity pořádány také pod oficiální hlavičkou jako Mateřské centrum YMCA. Postupně se během programu vyprofilovala úspěšná výtvarná dílna pro děti, která nyní probíhá v centru SoSák v Sibřině a samostatné setkávání k modlitbě matek (viz výše).

   

 

aktualizace: 28. února 2016