Švestková

    Alej            
   přátelství

na farní louce
v Újezdě nad Lesy

Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán.
Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno,
co jsem slyšel od svého Otce.

(Jan 15, 15)

 

 
Farní louka

Vítejte na farní louce, která je už po staletí majetkem zdejší římskokatolické farnosti.

Švestková alej, kterou vidíte před sebou, stála původně podél cesty – Polesné ulice. Přestárlé, zplanělé stromy však musely být poraženy a nová alej změnila umístění, aby v budoucnu nehrozilo její poškození provozem na silnici, stavební činností nebo údržbou inženýrských sítí. Povolení k pokácení bylo výsledkem řádného správního řízení MČ P21 v r. 2011 s uložením nové výsadby.

Místní farníci přijali myšlenku nové výsadby nadšeně a osobně se zasloužili o její uskutečnění svou dobrovolnickou prací. Celý projekt by nebyl myslitelný bez finančního zajištění konkrétním sponzorem, stejně jako bez sponzorské podpory zahradnické firmy pana Miloše Krále a organizačního nasazení ze strany sdružení Újezdský STROM („Akce švestka“).

 

  
Alej přátelství

Nová alej dostala jméno „Alej přátelství“, protože je naším přáním, aby se stala nejen okrasou obce, ale též místem odpočinku, setkání a objevení duchovního bohatství, které věřící člověk hledá ve vztahu k Bohu skrze život ve společenství přátel. V budoucnu by na konci aleje měla stát kaplička s obrazem – ikonou přátelství.

 

  
Ikona přátelství

Tato ikona znázorňuje Kristova slova:

„Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán.
Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno,
co jsem slyšel od svého Otce.“

Jan 15, 15

Ikona přátelství pochází z šestého století z Egypta a její originál je uložen v pařížském Louvre. Vidíme na ní Ježíše - zachránce, kterého můžeme rozpoznat podle kříže ve svatozáři. V levé ruce drží evangeliář a svou pravou ruku pokládá láskyplně na ramena svého přítele. Ježíšův přítel na ikoně je mnich Menas, skutečná historická postava. Byl vojákem a později se stal opatem v klášteře Bawit v Egyptě. Svou pravou rukou ukazuje svatý Menas na Ježíše, jakoby chtěl vyjádřit: to je ten, který mi kryje záda. Ikona provází „Pouť důvěry“ Komunity v Taizé. O jejím putování po Česku se můžete dočíst více zde.

Taizé je vesnička poblíž Lyonu ve Francii, kde žije křesťanská komunita založená Rogerem Schutzem krátce po II. světové válce. Bratři z Taizé zvou všechny lidi ke společné modlitbě za mír, jednotu a přátelství ve světě, mezi národy i mezi jednotlivci. V  roce vysazení švestkové aleje (2014) proběhla mezinárodní „Pouť důvěry“ v Praze. Asi 150 z celkových 32 000 poutníků hostilo také 42 rodin z Újezda, Koloděj a sousedních vesnic či městských částí. Někteří z účastníků byli ubytováni přímo zde na Blatově. Újezd nad Lesy má s Taizé ještě jinou spojitost: jako první  Čech navštívil již roku 1967 komunitu v Taizé čestný občan MČ Praha 21, evangelický farář Ing. Mgr. Alfréd Kocáb se svou ženou Darjou.

 

    

 
Modlitba

Ty, Kriste, miluješ každého člověka odvěkou láskou. Ty nás provázíš na všech našich cestách. V evangeliu nás ujišťuješ, že jsi s námi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Prosíme, pomáhej nám objevovat ve svých srdcích lásku a naději, kterou nám dáváš, a svědčit o ní svými skutky.

Amen.