Archiv rubriky: Duchovní impulsy

V této rubrice najdete duchovní texty vlastní i převzaté.

O naději vlité do srdce (srv. Řím 5,5) – II.

(první část)

Když slyšíme Ježíše mluvit o mnoha příbytcích, asi nás nejprve napadne, že tu Ježíš zřejmě mluví o nebi. V nebi bude mnoho příbytků, tomu se dá věřit. Už to je velká útěcha ve srovnání s výroky typu „strmá je cesta a úzká je brána, která vede ke spáse“ (srv. Mt 7, 14), který byl ovšem pronesen v úplně jiné souvislosti jako varování před falešnými proroky. Každá kapka naděje je dobrá, ale teď bychom spíš potřebovali nadějeplný životodárný liják a na ten to zatím úplně nevypadá. Pojďme však ve výkladu ještě dál. Domnívám se, že tu „mnohost příbytků“ Ježíš nenabízí až v nebi, ale tady a teď a právě nám, uťáplým křesťanům 21. století. Jak je to možné? Zkusím to vysvětlit. Celý příspěvek

Portál fortna.eu

Bosí karmelitáni otevírají klášter na Hradčanech jako místo individuální duchovní péče. Spustili také webovou stránku, na které najdete mimo jiné audio záznamy promluv různých kazatelů.

O naději vlité do srdce (srv. Řím 5,5) – I.

Zamyšlení s dvěma částmi a dovětkem. První část.

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, 2neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. 3A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, 4z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. 5A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán (Řím 5,1–5).

Kde brát naději tváří v tvář současným událostem? Těžká rada. Ale naděje, spolu s vírou a láskou, je nejen božskou ctností, ale také – lidštěji řečeno – základním křesťanským postojem. Jako křesťané dlužíme tomuto světu, nyní kromě tisíce neduhů churavějícímu ještě navíc nebezpečnou pandemií, právě svědectví o naději. Celý příspěvek

Prosba k Panně Marii

Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.