Příprava na biřmování

Přehled úkolů zadaných v rám­ci online přípravy na biř­mování:

č. dokdy splnit kapi­toly / stránky* popis úkolu %**
1 15. 11. kap. 1 / str. 8–15 Napište svou vlast­ní odpověď na otázku: Kdy se má křesťan mod­lit? 77 %
2 29. 11. kap. 2 / str. 16–23 Jaké přirovnání používá papež Benedikt o Bibli? K čemu bys ji přirov­nal / přirov­nala ty? Máš nějaký oblíbený verš nebo úryvek z Bible? Který? 69 %
3 16. 1. kap. 2 / str. 18–19 Přečti si pozorně str. 18 a 19, tře­ba něko­likrát. Přijde ti to přesvědčivé? Mohlo by to něko­mu, kdo není věřící, pomo­ci najít ces­tu k Bohu? Zkus odpověď odůvod­nit. 54 %
4 23. 1. kap. 2.4 / str, 20–22 Zadání je ve zvlášt­ním souboru. 15 %

* kapi­toly a stránky se rozumí z oranžové knížky „Youcat – přípra­va na biř­mování“

** 0 % – všich­ni na tom pracu­jí; 100% = všich­ni splnili

Nezapomeň sle­dovat přís­luš­nou WhatsApp skupinu!

Ondřej Salvet

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.