Pravidelné bohoslužby – neplatí v době pandemie!

Kostel Povýšení sv. Kříže v Kolodějích:

stře­da 18:00 hod.
čtvrtek 9:00 hod. (vhod­ná pro maminky s dět­mi)
pátek 18:00 hod.
neděle 9:00 hod.
  10:30 hod. (jen 3. v měsí­ci, pro rodiny s dět­mi)
Jednorá­zové změny viz Program týdne