Archiv rubriky: Duchovní impulsy

V této rubrice najdete duchovní texty vlastní i převzaté.

Modlitba za naši zemi

Všemohoucí Bože, jenž jsi přítomen v celém světě i v  nejmenším ze všech tvých tvorů, 
ty, který obklopuješ svou něžností všechno, co existuje, vlij do nás sílu své lásky,
ať se staráme o život a krásu.

Zahrň nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry, nikomu neškodili.
Bože chudých, pomoz nám zachránit opuštěné a zapomenuté této země, kteří jsou tak vzácní ve tvých očích.
Uzdrav náš život, abychom chránili svět, a ne ho pustošili, abychom rozsévali krásu, ne znečištění a zkázu.

Dotkni se srdcí všech, kdo hledají pouze prospěch na úkor chudých a země. Nauč nás objevit hodnotu každé věci, s úžasem ji kontemplovat a poznat, že jsme hluboce spojeni se všemi tvory na naší cestě k tvému nekonečnému světlu.
Díky za to, že jsi s námi po všechny dny. Podpírej nás, prosíme, v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj.

Více na www.modlitba.cz.

Ondřej Salvet

8.6.2020

V Katolickém Týdeníku č. 23 vyšel článek k 25. výročí vydání encykliky Ut Unum Sint papeže Jana Pavla II., který se věnuje otázce ekumenismu. Článek si můžete přečíst zde na webu nebo si ho stáhnout ve formátu pdf.

Ekumenismus: úkol, který roste před očima

Celý příspěvek

Živý růženec

Milí farníci,

rozhodl jsem se využít iniciativy zvané “živý růženec”, která by nás mohla motivovat k modlitbě. Úkolem toho, kdo se zapojí, je pomodlit se denně jeden desátek. Pokud byste se chtěli přidat, obraťte se prosím emailem či osobně na paní Košutovou (irena.kosutova”zavináč”seznam.cz). 

Celý příspěvek

Třetí syn

Moji milí, nabízím vám další text pana faráře Pierre-Alaina Lejeune z diecéze Bordeaux. Jedná se o komentář k příběhu z Lukášova evangelia, který známe pod názvem “Podobenství o marnotratném synovi”. Alain ovšem s tímto označením prudce nesouhlasí. Jeho text byl publikován v září, tedy na začátku školního roku, ale myslím, že povzbudivý závěr se stejně tak dobře hodí do naší tolik neobvyklé doby. Celý příspěvek

Co bude potom?

Zamyšlení nad současnou situací

A všechno se zastavilo…

Tento svět, vržený jako bolid šílenou rychlostí, svět, o kterém jsme všichni věděli, že se řítí k zániku, ale v kterém nikdo nedokázal nahmatat rukojeť záchranné brzdy, tento gigantický mechanismus se náhle zarazil na místě. Kvůli docela malinké potvůrce, mrňavému neviditelnému parazitu, který pouhým okem ani nelze spatřit, kvůli viru, nic než prťavému viru… jak ironické. Celý příspěvek

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů

Je chvályhodné, když se rodina modlí před jídlem. O Velikonocích je zvykem žehnat pokrmy slavnostním způsobem, ale teď to nejde. Proto se nabízí, aby se požehnání pokrmů ujal někdo z dospělých členů rodiny. Může přitom použít následující modlitbu:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, 
ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směrovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pobožnost Křížové cesty

Pobožnost křížové cesty se modlíme zejména v postní době. Na tomto místě jsou zatím na výběr dvě varianty:

  • Delší text P. Petra Beneše, kaplana od Nejsv. Srdce Páně na Vinohradech – viz níže na této stránce (omlouvám se za méně intuitivní navigaci mezi jednotlivými zastaveními).
  • Kratší text od téhož autora, která reaguje na současnou pandemii – otevře se na zvláštní stránce.