Mše s účastí rodin

Bohoslužba (Koloděje, čtvrtek 9:00 – 9:30 hod.)

Dopolední mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže v Kolodějích, která je svým časem i délk­ou vhod­ná i pro účast s nej­menší­mi dět­mi.

Nedělní bohosluž­ba pro rodiny s dět­mi (Koloděje, 3. neděle v měs. 10:30 – 11:30 hod.)

Rodinná mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže v Kolodějích, s hudeb­ním doprovo­dem kytarových pís­ní. Konkrétní ter­mín v daném měsí­ci si můžete ověřit ve Farním kalendáři.