Mše s účastí rodin

Bohoslužba (Koloděje, čtvrtek 9:00 – 9:30 hod.)

Dopolední mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže v Kolodějích, která je svým časem i délkou vhodná i pro účast s nejmenšími dětmi.

Nedělní bohoslužba pro rodiny s dětmi (Koloděje, 3. neděle v měs. 10:30 – 11:30 hod.)

Rodinná mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže v Kolodějích, s hudebním doprovodem kytarových písní. Konkrétní termín v daném měsíci si můžete ověřit ve Farním kalendáři.