Výuka náboženství

Výuka nábožen­ství probíhá dle rozpisu, viz  níže. Hodiny nábožen­ství mají týden­ní peri­od­ic­i­tu (chodí se jed­nou týd­ně v ter­mínu, dom­lu­veném při přih­lášení) a probíha­jí ve „Farní stodole“ v areálu kolodějské fary. Pokud si nejste jisti, do které skupiny vaše dítě patří, prosím zav­ole­jte nebo napište. Znovu bych vás rád naléhavě požá­dal: pokud víte, že vaše děti neb­u­dou pří­tom­ny na nábožen­ství, sdělte nám to včas emailem nebo prostřed­nictvím SMS (kon­tak­ty viz níže). Je to hlavně v záj­mu bezpečnos­ti dětí. Prosím pozor, o prázd­ninách a stát­ních svátcích se neučí !

Rozvrh výuky v roce 2020/2021:

I. skupina úterý od 16.30 1.–2. tří­da
II. skupina stře­da od 15.30 skupina po prvním sv. při­jímání
III. skupina stře­da od 16.30 starší děti

 

Kontakty

Dr. Ondřej Salvet 724 330 835 kolodeje.farnost@centrum.cz
Mgr. Monika Hartmanová 608 530 800 monika.hartmanova.mgr@gmail.com
Mgr. Michaela Klimešová 608 222 472 michaela.klimesova@email.cz