Modlitby matek

Setkání a mod­l­it­ba matek (pátek cca  9:30 – 11:30 hod.)

Setkání maminek s dět­mi z kolodějské farnos­ti (nejen) ke společné­mu hraní, rozhovorům mod­l­it­bě matek. Probíhají v domác­nos­tech, aktuál­ní mís­to konání pro daný týden je možno zjis­tit na uve­deném kon­tak­tu.

Kontakt: Michaela Klimešová, tel: 776 393 044, email: michaela.klimesova@email.cz

Modlitba matek v kostele (Klánovice, pondělí 8:30 – 8:45 hod.)

Setkání maminek s dět­mi v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích ke společné mod­l­it­bě matek (zvány jsou ovšem i babičky). Je vhod­né potvrdit účast ale­spoň 15 min. pře­dem na uve­dený kon­takt (setkání může odpad­nout apod.).

Kontakt: Hanka Valešová, tel: 739 011 702, email: hana_valesova@atlas.cz

Z his­to­rie

Od podz­imu 2005 se začaly scházet maminky s dět­mi z naší farnos­ti v Kolodějích na bohoslužbu slo­va a společný pro­gram ve farní stodole. Několik let byly aktiv­i­ty pořádány také pod ofi­ciál­ní hlav­ičk­ou jako Mateřské cen­trum YMCA. Postupně se během pro­gra­mu vypro­filo­vala úspěšná výt­varná díl­na pro děti, která nyní probíhá v cen­tru SoSák v Sibřině a samostat­né setkávání k mod­l­it­bě matek (viz výše).