Modlitby matek

Setkání a modlitba matek (pátek cca  9:30 – 11:30 hod.)

Setkání maminek s dětmi z kolodějské farnosti (nejen) ke společnému hraní, rozhovorům modlitbě matek. Probíhají v domácnostech, aktuální místo konání pro daný týden je možno zjistit na uvedeném kontaktu.

Kontakt: Michaela Klimešová, tel: 776 393 044, email: michaela.klimesova@email.cz

Modlitba matek v kostele (Klánovice, pondělí 8:30 – 8:45 hod.)

Setkání maminek s dětmi v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích ke společné modlitbě matek (zvány jsou ovšem i babičky). Je vhodné potvrdit účast alespoň 15 min. předem na uvedený kontakt (setkání může odpadnout apod.).

Kontakt: Hanka Valešová, tel: 739 011 702, email: hana_valesova@atlas.cz

Z historie

Od podzimu 2005 se začaly scházet maminky s dětmi z naší farnosti v Kolodějích na bohoslužbu slova a společný program ve farní stodole. Několik let byly aktivity pořádány také pod oficiální hlavičkou jako Mateřské centrum YMCA. Postupně se během programu vyprofilovala úspěšná výtvarná dílna pro děti, která nyní probíhá v centru SoSák v Sibřině a samostatné setkávání k modlitbě matek (viz výše).