Farní tábor

Informace a přih­lášky na farní tábor 2021

Letošní farní tábor proběhne, s Boží pomocí, v ter­mínu 14. – 21. srp­na 2021 na skaut­ské zák­lad­ně v Miletíně.  Přihlášku na tábor prosím vyplňu­jte v elek­tron­ické podobě a zasíle­jte emailem na adresu: hoznauerova.klara@gmail.com.

Vedení táb­o­ra

Hlavní vedoucí: Klára Hoznauerová, mobil: 733 598 867, email: hoznauerova.klara@gmail.com
Zástupce HV: Aninka Sajdlová, mobil: 733 411 267, email: aninka.sajdlova@seznam.cz

Informace:

Veškeré další infor­ma­ce si můžete stáh­nout zde.

Důležité doku­men­ty (vyplněné ode­vzde­jte při odjez­du):

Potvrzení o bez­in­fekčnos­ti, Souhlas s podáváním léků a s převozem.