Komentáře

Na této stránce můžete zanechat svou zpět­nou vazbu, poz­drav či pochvalu 🙂

21 komentářů u „Komentáře

 1. Ondřej Salvet Autor příspěvku

  Milý Petře, „rozdělit na skupiny“, to je to právě. Jeden kole­ga takhle lidi rozdělil podle abecedy. Jiný na webu vyvěšu­je tab­ulku, aspoň tím zaměst­ná tu mládež.
  I tvo­je řešení je nápa­dité a spravedlivé, máš ovšem také mno­hem větší kos­tel a tím i manévrovací pros­tor.
  Tady v Kolodějích je to mal­ičké, když při­jde jed­na rod­i­na s více dět­mi, už je v pod­statě plno. A já chci farnost shromáždit a ne rozdělit. Když to nejde, nabízím lidem aspoň to, co jde. Teď asi budu muset něco vymyslet na post­ní dobu. Jak budeš udělo­vat pop­elec?
  In Christo,
  Ondřej

 2. Ondřej Salvet Autor příspěvku

  Milý Luboši, každá bouře se jed­nou uklid­ní a bezvětří taky není ideál­ní stav. Děkuji za odezvu a za pod­poru, pře­ji příznivý vítr! O.

 3. Petr Misař

  Milý bratře Ondřeji,
  všude jinde se slaví mše svatá „live“, stačí rozdělit farnost na skupiny – starší, rodiny s dět­mi, mládež. V mé farnos­ti stači­lo rozdělení na starší a rodiny s dět­mi. Teď už to neřeším, ti starší to v neděli respek­tu­jí a chodí na mši sv. spíše v týd­nu. Nebraň věřícím v přís­tupu na mši sva­tou, mají prá­vo na živý kult. Tož tak, Pán Ti žehnej +!
  Pater Petr z Rožmitála

 4. Lubos

  Milý Ondřeji,
  jsme jako lodě, kterým bouře brání v návratu do jejich přís­tavu. Ale v noci každý z nás vyjde na palubu a hledá svět­lo majáku ve tmě na obzoru. A i díky tomu přeč­ka další den. Jste strážce naše­ho majáku.
  Myslíme na vás, mod­lime se za vás, děku­jeme.
  Luboš, Lida a mys­lim, že i ostat­ni vaši farní­ci

 5. neděle 15.11.2020

  Milý Ondřeji,
  děku­jeme Ti za další krás­nou mši a možnost se jí účast­nit i tak­to, na dálku.
  Pokojnou neděli Tobě i všem přátelům z farnos­ti
  pře­jí Zita a Pavel

 6. Anonym

  I já se připo­ju­ji ke sle­dování mše svaté na webu. Děkuji ale­spoń tak­to. Ondřeji vedete si dobře. Těším se na shledání v kostele.
  Marie Šoutová

 7. Nedělní poděkování a pozdrav 3.5.2020

  Milý Ondřeji,
  poděkování a přání dobré dnešní neděle a celého týdne
  posílá Zita a spol.

 8. Anonym

  Perfektní stránky. Oceňuji i bohosluž­by online, pokud by to bylo možné, uví­ta­la bych bližší záběr na řeční­ka. Martina Janoušková

 9. Poděkování

  Děkuji za krás­né, nové a přehled­né stránky a přede­vším za on-line přenos z naše­ho kostela. Doba přis­pěla i k této poz­i­tivní záleži­tosti. Moc děku­jeme, že Vás můžeme mít kousek i doma, všem, kdo se podíleli a Vám, Ondřeji, za Vaší ini­cia­tivu!!!
  Stránky jsou konečně pro­fe­sionál­ní a přehled­né, aktuál­ní.
  Jaruška .

 10. neděle 19.4.2020

  Děkujeme za mši a společen­ství!
  Zita, Pavel a všech­na naše čelád­ka 🙂
  PS: těším se na – doufe­jme – brzké setkání!!

 11. Poděkování

  Velké díky za video­prenos Mše svaté. Požehnanou neděli.
  I. Subrtova

 12. křížová cesta

  Milý Odřeji
  moc ti děku­jeme za povzbu­di­vá duchovní slo­va při křížové ces­tě která při přeno­su neměla sebe­menší chy­bu takže Tvoje úsilí bylo korunováno naším duchovním prožitkem.Moc Ti za to ještě jed­nou děku­jeme. Alan

 13. Anonym

  Dobry vecer, pane farari,

  nove stranky jsou krasne. Rada se vracim, ke kazan­im, na ktere clovek vzdy po odchodu z Msi Svate zapomene. Pripomnelo mi to povid­ku z knizky Bruna Ferrera.

  Mockrat deku­ji.

  s poz­dravem,
  Knitlova

 14. Anonym

  Hezký den,
  stránky úžas­né. Díky Otci Ondřejovi i panu Gricinkovi. Moc díky za pod­poru ke kat­e­chezi dětí a ještě drob­nost k jed­no­mu odkazu: Na stránce Program týdne – aktu­al­i­ty je prok­lik na „Staré stránky jsou stále k dis­pozi­ci zde“ a kliknete-li na slo­vo zde, otevřou se staré stránky jen na pár sekund a hned zase zmizí. Hledala jsem tam něco k farní­mu táboru a musela jsem opako­vaně, abych si kýže­nou inf­ci stači­la přečíst. Tak jestli by s tím šlo něco udělat. Zdravíme. Kočí z N. Jiren

 15. Křížová cesta

  Milý Ondeji,
  dnes jsem si procházel na farních stránkách křížovou ces­tu. Spolu s obrazy, které známe z kostela spíš z povzdálí, se poved­la. Líbí se mi a mohu se k ní kdyko­liv vrátit.
  Honza

 16. Ad duchovní impulsy

  Otče Ondřeji, díky za vyjádřená slo­va. Podělení se o úvahy a myšlenky je skutečným impulsem zvlášte v této podi­vné době, která je jistě předzvěstí čehosi nového, snad jiného a snad lep­šího ve smys­lu ryze­jšího. Doufejme! Jsem zvě­davá, kam nás prožité posune…
  Víra je pod­sta­ta doufaného jest psáno v písmu.(List Židům) To doufané je také nadě­je. Naděje je víra.
  Lucie Kavánová

 17. IK

  Ondřeji, úpra­va webu se poved­la. Obzvláště fotky z kostela nyní potěší, jsou moc hezké.
  Irena

 18. Ondřej Salvet Autor příspěvku

  Děkuji za komen­tář, aspoň vím, že tu něk­do byl 😉 Budu rád, když zareg­istru­jete svůj email k odběru novinek!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.