Komentáře

Na této stránce můžete zanechat svou zpět­nou vazbu, poz­drav či pochvalu 🙂

16 komentářů u „Komentáře

  1. Anonym

    I já se připo­ju­ji ke sle­dování mše svaté na webu. Děkuji ale­spoń tak­to. Ondřeji vedete si dobře. Těším se na shledání v kostele.
    Marie Šoutová

  2. Nedělní poděkování a pozdrav 3.5.2020

    Milý Ondřeji,
    poděkování a přání dobré dnešní neděle a celého týdne
    posílá Zita a spol.

  3. Anonym

    Perfektní stránky. Oceňuji i bohosluž­by online, pokud by to bylo možné, uví­ta­la bych bližší záběr na řeční­ka. Martina Janoušková

  4. Poděkování

    Děkuji za krás­né, nové a přehled­né stránky a přede­vším za on-line přenos z naše­ho kostela. Doba přis­pěla i k této poz­i­tivní záleži­tosti. Moc děku­jeme, že Vás můžeme mít kousek i doma, všem, kdo se podíleli a Vám, Ondřeji, za Vaší ini­cia­tivu!!!
    Stránky jsou konečně pro­fe­sionál­ní a přehled­né, aktuál­ní.
    Jaruška .

  5. neděle 19.4.2020

    Děkujeme za mši a společen­ství!
    Zita, Pavel a všech­na naše čelád­ka 🙂
    PS: těším se na – doufe­jme – brzké setkání!!

  6. Poděkování

    Velké díky za video­prenos Mše svaté. Požehnanou neděli.
    I. Subrtova

  7. křížová cesta

    Milý Odřeji
    moc ti děku­jeme za povzbu­di­vá duchovní slo­va při křížové ces­tě která při přeno­su neměla sebe­menší chy­bu takže Tvoje úsilí bylo korunováno naším duchovním prožitkem.Moc Ti za to ještě jed­nou děku­jeme. Alan

  8. Anonym

    Dobry vecer, pane farari,

    nove stranky jsou krasne. Rada se vracim, ke kazan­im, na ktere clovek vzdy po odchodu z Msi Svate zapomene. Pripomnelo mi to povid­ku z knizky Bruna Ferrera.

    Mockrat deku­ji.

    s poz­dravem,
    Knitlova

  9. Anonym

    Hezký den,
    stránky úžas­né. Díky Otci Ondřejovi i panu Gricinkovi. Moc díky za pod­poru ke kat­e­chezi dětí a ještě drob­nost k jed­no­mu odkazu: Na stránce Program týdne – aktu­al­i­ty je prok­lik na „Staré stránky jsou stále k dis­pozi­ci zde“ a kliknete-li na slo­vo zde, otevřou se staré stránky jen na pár sekund a hned zase zmizí. Hledala jsem tam něco k farní­mu táboru a musela jsem opako­vaně, abych si kýže­nou inf­ci stači­la přečíst. Tak jestli by s tím šlo něco udělat. Zdravíme. Kočí z N. Jiren

  10. Křížová cesta

    Milý Ondeji,
    dnes jsem si procházel na farních stránkách křížovou ces­tu. Spolu s obrazy, které známe z kostela spíš z povzdálí, se poved­la. Líbí se mi a mohu se k ní kdyko­liv vrátit.
    Honza

  11. Ad duchovní impulsy

    Otče Ondřeji, díky za vyjádřená slo­va. Podělení se o úvahy a myšlenky je skutečným impulsem zvlášte v této podi­vné době, která je jistě předzvěstí čehosi nového, snad jiného a snad lep­šího ve smys­lu ryze­jšího. Doufejme! Jsem zvě­davá, kam nás prožité posune…
    Víra je pod­sta­ta doufaného jest psáno v písmu.(List Židům) To doufané je také nadě­je. Naděje je víra.
    Lucie Kavánová

  12. IK

    Ondřeji, úpra­va webu se poved­la. Obzvláště fotky z kostela nyní potěší, jsou moc hezké.
    Irena

  13. Ondřej Salvet Autor příspěvku

    Děkuji za komen­tář, aspoň vím, že tu něk­do byl 😉 Budu rád, když zareg­istru­jete svůj email k odběru novinek!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.