Archiv rubriky: Náboženství

Zde najdete aktuality týkající se výuky náboženství

První sv. přijímání bude 18. října

Milí rodiče,

dávám vám ještě touto formou na vědomí, co jsem oznámil předminulou neděli: slavnostní první sv. přijímání se letos bude konat v neděli 18. října při mši sv. od 10.30 v kostele v Kolodějích.

Prosím věnujte pozornost minulému příspěvku, kde najdete informace ohledně přípravy. Začínáme již 16. září v 15.30! 

Přeji vám krásný a pokojný prázdninový čas,

Ondřej Salvet

Odkaz

Informace a přihlášky k farnímu táboru na novém webu: klikněte prosím zde

Téma 19. a 20.: Velikonoce, svátosti

Milí rodiče, hlavní sváteční dny už máme za sebou, ale Velikonoce trvají až do příští neděle. Částečně to používám jako obhajobu, že až teď posílám materiály, které právě s velikonočními událostmi souvisí, ale říkám si, že o svátcích byl stejně čas na jiné věci. Posílám tedy opět metodiku a pracovní listy k tématům č. 19 a 20.

Odklad slavnosti 1. sv. přijímání

Milí rodiče,

je pochopitelné, že se někteří z vás už ptali, jak to bude s prvním sv. přijímáním, které jsme plánovali na květen. V tuto chvíli není jasné, zda vůbec budou do té doby otevřené školy, zároveň je jasné, že budou uzavřené hranice, což by mnohým z vás zkomplikovalo situaci. Proto jsem se rozhodl původní termín zrušit a slavnost přeložit na podzim. Budeme optimisticky předpokládat, že nové datum by mohlo být stanoveno v červnu tak, abyste měli dost času vše připravit; s největší pravděpodobností využijeme některé z plánovaných mší s účastí dětí a rodičů.

V jednotlivých případech je možné se domluvit individuálně na jiném postupu, protože svátostná iniciace (setkání dítěte s Pánem Ježíšem v Eucharistii) nemusí probíhat hromadně a slavnostním způsobem – sváteční šaty a účast příbuzenstva je v zásadě druhotná. Chápu ovšem, že to všechno může přispět k tomu, co je rozhodující: totiž aby vaše děti zakusily a prožily bezpodmínečnou lásku Boží, která se projevuje v rodině a v církevní obci. Proto bych chtěl plánovanou slavnost uskutečnit v původním pojetí, avšak v náhradním termínu.

Děkuji vám za pochopení a prosím, abyste mi potvrdili např. emailem, že se k vám tato zpráva dostala. 

Srdečně vás zdravím a přeji stálou Boží přízeň a požehnání!

Ondřej Salvet

Katecheze ve stavu nouze

Milí rodiče, 

přijměte tuto stránku “náboženství online” jako určitou oporu a pomoc pro vás, na kterých teď kromě mnoha dalších věcí zůstala i zodpovědnost za náboženskou katechezi dětí. Kontaktujte mě, pokud chcete zapůjčit učebnice nebo si odnést katechetické časopisy Duha. Nabízím vám po individuální domluvě také možnost konzultace pomocí videohovoru (Skype, Zoom, Hangouts…). Pomůcky jsou zaměřeny k přípravě na 1. sv. přijímání, ale starší děti je mohou využít k opakování a i pro ty menší snad půjde něco vybrat. Na závěr pár odkazů: Desatero, Eucharistie, křížová cesta pro děti.

Váš Ondřej Salvet

18. Svátost smíření

Tento příspěvek nabízí materiál k tématu č. 18, kterým navazuji na dosud probranou látku. Na této stránce jsou k dispozici pracovní listy: sešitek a kolečko k vystřižení a sestavení. Pro rodiče je určena metodika, kde se dočtete, jak děti při práci s pracovními listy podpořit. Metodika obsahuje také poučné příběhy, které je asi lepší převyprávět po svém než doslovně předčítat. Plán počítá původně s dvěma vyučovacími hodinami, s tím že ta druhá by měla být praktickým nácvikem – to si necháme, až zase budeme v kostele.