Doporučujeme

Katecheze ve stavu nouze

Milí rodiče, 

přijměte tuto stránku “náboženství online” jako určitou oporu a pomoc pro vás, na kterých teď kromě mnoha dalších věcí zůstala i zodpovědnost za náboženskou katechezi dětí. Kontaktujte mě, pokud chcete zapůjčit učebnice nebo si odnést katechetické časopisy Duha. Nabízím vám po individuální domluvě také možnost konzultace pomocí videohovoru (Skype, Zoom, Hangouts…). Pomůcky jsou zaměřeny k přípravě na 1. sv. přijímání, ale starší děti je mohou využít k opakování a i pro ty menší snad půjde něco vybrat. Na závěr pár odkazů: Desatero, Eucharistie, křížová cesta pro děti.

Váš Ondřej Salvet

Doporučujeme

Křížová cesta: Obrácení od idolů a model k Bohu živému

Autorem textu je P. Petr Beneš s použitím biblických veršů z Horského kázání a podnětů ke zpytování svědomí od Zdeňka Bonaventury Boušeho (označeno ZBB).

Úvod

Žalm 130: Z hlubin volám k Tobě, Hospodine…

Křížovou cestu Ježíše Krista můžeme pozorovat, meditovat o ní, ale můžeme se jí též zevnitř zúčastnit. Zastavme se na svých příliš známých cestách, kde očekáváme spíš nevzrušení, stálost, klid. Zkusme vstoupit do nitra této Kristovy cesty, pojďme s ním cestou osobního obrácení. Jednotlivá zastavení jsou příležitosti k našemu zapojení do této cesty. Obrácení, konverze znamená jít proti proudu, proti konvencím, proti nereflektovaným alibistickým zvyklostem – tak to dělají všichni, tak se to dělalo vždy, jinak to nejde, vždyť nejsem tak špatný. Obrácení není útěk od sebe, ale cesta k sobě skrze Krista a bližní.

Při této křížové cestě budeme poslouchat krátké úryvky z horského kázání Ježíše Krista. V tomto textu se křižuje cesta přirozená, navyklá, cesta z lidských sil s cestou nadpřirozenou, čerpající ze síly Kristovy lásky: “Jednáte tak a tak a nazýváte to spravedlností, ALE já vám říkám…” Vyznáním vin, k němuž použijeme vždy kratičkou myšlenku z kající bohoslužby Zdeňka Bonaventury Boušeho, chceme se jako svobodné děti Boží přiznat ke své spoluzodpovědnosti za bolest v nás i kolem nás a pokorně prosit o proměnu skrze milost, která nám byla dána v Ježíši Kristu, Synu Božím a Synu člověka.

Ondřej Salvet

27.5.2020

Pozvánka – pozor, změna!

Neformální duchovní setkání, při kterém pan Mirek Tomášek pohovoří na téma “zkušenost s Kristem”, se přesouvá na příští týden: bude se konat ve čtvrtek 4. června od 19h ve farní stodole. Těšíme se na vás! 

Odkaz

Informace a přihlášky k farnímu táboru na novém webu: klikněte prosím zde

Živý růženec

Milí farníci,

rozhodl jsem se využít iniciativy zvané “živý růženec”, která by nás mohla motivovat k modlitbě. Úkolem toho, kdo se zapojí, je pomodlit se denně jeden desátek. Pokud byste se chtěli přidat, obraťte se prosím emailem či osobně na paní Košutovou (irena.kosutova”zavináč”seznam.cz). 

Celý příspěvek

Třetí syn

Moji milí, nabízím vám další text pana faráře Pierre-Alaina Lejeune z diecéze Bordeaux. Jedná se o komentář k příběhu z Lukášova evangelia, který známe pod názvem “Podobenství o marnotratném synovi”. Alain ovšem s tímto označením prudce nesouhlasí. Jeho text byl publikován v září, tedy na začátku školního roku, ale myslím, že povzbudivý závěr se stejně tak dobře hodí do naší tolik neobvyklé doby. Celý příspěvek

Co bude potom?

Zamyšlení nad současnou situací

A všechno se zastavilo…

Tento svět, vržený jako bolid šílenou rychlostí, svět, o kterém jsme všichni věděli, že se řítí k zániku, ale v kterém nikdo nedokázal nahmatat rukojeť záchranné brzdy, tento gigantický mechanismus se náhle zarazil na místě. Kvůli docela malinké potvůrce, mrňavému neviditelnému parazitu, který pouhým okem ani nelze spatřit, kvůli viru, nic než prťavému viru… jak ironické. Celý příspěvek

Téma 19. a 20.: Velikonoce, svátosti

Milí rodiče, hlavní sváteční dny už máme za sebou, ale Velikonoce trvají až do příští neděle. Částečně to používám jako obhajobu, že až teď posílám materiály, které právě s velikonočními událostmi souvisí, ale říkám si, že o svátcích byl stejně čas na jiné věci. Posílám tedy opět metodiku a pracovní listy k tématům č. 19 a 20.