Farní kostel

Farní kostel Povýšení svatého Kříže v Praze-Kolodějích

Byl založen roku 1806 a posvěcen roku 1807 místo původního kostela sv. Bartoloměje v Újezdě, který byl pak zbořen. Tři zvony újezdského kostela byly převezeny do Koloděj, z nichž jeden z roku 1486 je zde dosud. V obvodu nynější farnosti kolodějské byly před hustitskými válkami mimo faru újezdskou ještě dvě fary s osadami již zaniklými: Litožnice a Lhotka nad Úvaly.

Celková rekonstrukce kostela byla provedena v letech 2002 – 2003.

Fara a farní stodola v Praze-Kolodějích

Budova fary prošla v letech 2004 – 2006 postupnou opravou. V areálu byla vybudována „Farní stodola“.

Kostel sv. Bartoloměje v Újezdě nad Lesy (zaniklý)

Jednolodní kostel s věží, poprvé připomínán zmínkou o knězi roku 1373. Újezd nad Lesy byl během třicetileté války zničen a až do roku 1783 je uváděn jako pustý. S postupným novým osídlováním byl v roce 1806 vystavěn nový kostel v Kolodějích a kostel v Újezdě byl zbořen. Zvony kostela byly převezeny do Koloděj a nejstarší z nich z roku 1486 je v kostele dodnes.

podle Ludvíka Skružného, Klánovický zpravodaj 4/2006