Farní kostel

Farní kos­tel Povýšení svatého Kříže v Praze-Kolodějích

Byl založen roku 1806 a posvě­cen roku 1807 mís­to původ­ního kostela sv. Bartoloměje v Újezdě, který byl pak zbořen. Tři zvony újezd­ského kostela byly převezeny do Koloděj, z nichž jeden z roku 1486 je zde dosud. V obvo­du nynější farnos­ti kolodějské byly před hus­tit­ský­mi válka­mi mimo faru újezd­sk­ou ještě dvě fary s osada­mi již zaniklý­mi: Litožnice a Lhotka nad Úvaly.

Celková rekon­strukce kostela byla prove­de­na v letech 2002 – 2003.

Fara a farní stodola v Praze-Kolodějích

Budova fary prošla v letech 2004 – 2006 pos­tup­nou opravou. V areálu byla vybu­dová­na „Farní stodola“.

Kostel sv. Bartoloměje v Újezdě nad Lesy (zaniklý)

Jednolodní kos­tel s věží, poprvé připomínán zmínk­ou o knězi roku 1373. Újezd nad Lesy byl během třicetileté války zničen a až do roku 1783 je uváděn jako pustý. S pos­tup­ným novým osídlováním byl v roce 1806 vys­tavěn nový kos­tel v Kolodějích a kos­tel v Újezdě byl zbořen. Zvony kostela byly převezeny do Koloděj a nejs­tarší z nich z roku 1486 je v kostele dodnes.

podle Ludvíka Skružného, Klánovický zpravo­daj 4/2006