Křty, svatby, pohřby

  • Křest malých dětí (svátost křtu)
    Předpokládá přípravu, navštivte prosím duchovního správce s tříměsíčním předstihem.
     

  • Křest dospělých (svátost křtu)
    Předpokládá dlouhodobější přípravu, navštivte prosím duchovního správce s ročním předstihem.
     

  • Svatba (svátost manželství)
    Předpokládá přípravu, navštivte prosím duchovního správce s půlročním předstihem.
     

  • Pohřeb
    Podle časových možností rodiny, duchovního správce a pohřební služby – volejte, prosím, bez odkladu.