Křty, svatby, pohřby

 • Křest malých dětí (svá­tost křtu)
  Předpokládá přípravu, navš­tivte prosím duchovního správce s tříměsíčním před­sti­hem.

 • Křest dospělých (svá­tost křtu)
  Předpokládá dlouhodobější přípravu, navš­tivte prosím duchovního správce nejméně s ročním před­sti­hem.

 • Svatba (svá­tost manžel­ství)
  Předpokládá přípravu, navš­tivte prosím duchovního správce s půl­ročním před­sti­hem.

 • Pohřeb
  Podle časových možnos­tí rodiny, duchovního správce a pohřeb­ní služ­by – vole­jte, prosím, bez odkladu tel. 724 330 835.