Křty, svatby, pohřby

 • Křest malých dětí (svátost křtu)
  Předpokládá přípravu, navštivte prosím duchovního správce s tříměsíčním předstihem.
   

 • Křest dospělých (svátost křtu)
  Předpokládá dlouhodobější přípravu, navštivte prosím duchovního správce s ročním předstihem.
   

 • Svatba (svátost manželství)
  Předpokládá přípravu, navštivte prosím duchovního správce s půlročním předstihem.
   

 • Pohřeb
  Podle časových možností rodiny, duchovního správce a pohřební služby – volejte, prosím, bez odkladu.