Archiv rubriky: Duchovní impulsy

V této rubrice najdete duchovní texty vlastní i převzaté.

Náhrada za kázání na Zelený čtvrtek

Slyšeli jsme už mnohokrát, že umývání nohou byla v Ježíšově době otrocká služba. Ten, kdo slouží, je otrok. Naše doba v tomto ohledu učinila obrat, protože dnes nikdo otročit nemusí – služby se totiž kupují a prodávají. Kdo něco umí, poskytne své služby tomu, kdo neumí. Člověk tedy nemusí být velký pán, aby si mohl nechat sloužit: stačí, když má trochu peněz nebo dobré pojištění. Celý příspěvek

Křížová cesta aktuální

Slovo “cesta” nás může mást, vyvolává pocit pohybu, často dálky. V těchto dnech můžeme daleko více prožít rozměr hloubky, žádné pseudomystické, ale hloubky víry, na jejímž dně je Otcova láska, sdělená nám ve křtu skrze Ježíšův život a smrt. Ježíšova křížová cesta je postupným omezováním vší vnější svobody. A cestou ke svobodě vnitřní.

Těmito slovy náš známý P. Petr Beneš uvádí svou krátkou křížovou cestu, která zohledňuje aktuální světovou situaci. Rád vám ji s jeho souhlasem předávám – začněte zde.

Pozn. tentokrát jsem využil jiný technický způsob, můžete mi případně napsat, která křížová cesta se vám zobrazuje lépe.

O. S.

 

O naději vlité do srdce (srv. Řím 5,5) – III.

(předchozí část)

Poetickým obrazem o mystické hostině, kdy jsou číše stolovníků naplněny láskou, bychom vlastně mohli celé zamyšlení zakončit, ale to bych vás připravil o jedno velmi krásné duchovní poučení. Tím nemyslím, že bych vás chtěl já poučovat, ale spíš se chci s vám podělit o určitý objev. Tím objevem je encyklika papeže Benedikta „Spe salvi“ z roku 2007. Kdopak si na ni dnes vzpomene, když máme „Milovanou Amazonii, „Laudato si“, „Amoris laetitia“ a mnoho dalších krásných textů? Zjistil jsem však, že Benediktova encyklika je přenádherné a velmi inspirativní čtení, i když se musí říci hned z kraje, že starý pan profesor své čtenáře příliš nešetří – naopak předpokládá přinejmenším chuť zakousnout se do odvěkých filosofických problémů. Ale nechtěl jsem vás odradit, ba právě naopak, rád bych vás navnadil k četbě této povzbudivé encykliky tím, že vám krátce přestavím jednu její kapitolku, která se jmenuje „Modlitba jako škola naděje“. Celý příspěvek

O naději vlité do srdce (srv. Řím 5,5) – II.

(první část)

Když slyšíme Ježíše mluvit o mnoha příbytcích, asi nás nejprve napadne, že tu Ježíš zřejmě mluví o nebi. V nebi bude mnoho příbytků, tomu se dá věřit. Už to je velká útěcha ve srovnání s výroky typu „strmá je cesta a úzká je brána, která vede ke spáse“ (srv. Mt 7, 14), který byl ovšem pronesen v úplně jiné souvislosti jako varování před falešnými proroky. Každá kapka naděje je dobrá, ale teď bychom spíš potřebovali nadějeplný životodárný liják a na ten to zatím úplně nevypadá. Pojďme však ve výkladu ještě dál. Domnívám se, že tu „mnohost příbytků“ Ježíš nenabízí až v nebi, ale tady a teď a právě nám, uťáplým křesťanům 21. století. Jak je to možné? Zkusím to vysvětlit. Celý příspěvek

Portál fortna.eu

Bosí karmelitáni otevírají klášter na Hradčanech jako místo individuální duchovní péče. Spustili také webovou stránku, na které najdete mimo jiné audio záznamy promluv různých kazatelů.

Křížová cesta: Obrácení od idolů a model k Bohu živému

Autorem textu je P. Petr Beneš s použitím biblických veršů z Horského kázání a podnětů ke zpytování svědomí od Zdeňka Bonaventury Boušeho (označeno ZBB).

Úvod

Žalm 130: Z hlubin volám k Tobě, Hospodine…

Křížovou cestu Ježíše Krista můžeme pozorovat, meditovat o ní, ale můžeme se jí též zevnitř zúčastnit. Zastavme se na svých příliš známých cestách, kde očekáváme spíš nevzrušení, stálost, klid. Zkusme vstoupit do nitra této Kristovy cesty, pojďme s ním cestou osobního obrácení. Jednotlivá zastavení jsou příležitosti k našemu zapojení do této cesty. Obrácení, konverze znamená jít proti proudu, proti konvencím, proti nereflektovaným alibistickým zvyklostem – tak to dělají všichni, tak se to dělalo vždy, jinak to nejde, vždyť nejsem tak špatný. Obrácení není útěk od sebe, ale cesta k sobě skrze Krista a bližní.

Při této křížové cestě budeme poslouchat krátké úryvky z horského kázání Ježíše Krista. V tomto textu se křižuje cesta přirozená, navyklá, cesta z lidských sil s cestou nadpřirozenou, čerpající ze síly Kristovy lásky: “Jednáte tak a tak a nazýváte to spravedlností, ALE já vám říkám…” Vyznáním vin, k němuž použijeme vždy kratičkou myšlenku z kající bohoslužby Zdeňka Bonaventury Boušeho, chceme se jako svobodné děti Boží přiznat ke své spoluzodpovědnosti za bolest v nás i kolem nás a pokorně prosit o proměnu skrze milost, která nám byla dána v Ježíši Kristu, Synu Božím a Synu člověka.

první zastavení: Ježíš odsouzen Pilátem

„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu“ (Mt 6,24).

ZBB: „Protože nejsem schopen se do dna poznat, natož svou hříšnost vyslovit a pojmenovat, chci se v tuto chvíli vystavit napospas světlu pravdy; chtěl bych být poznán a souzen.“

Ježíš musel být odsouzen, aby nebyl zneužíván pro hru mocných, majitelů pravdy, jejich soud jej zcela vylučuje z jejich hry a odevzdává úplně Otci. Celý příspěvek

druhé zastavení: Ježíš přijímá svůj kříž

„Vejděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá“ (Mt 7,13–14).

ZBB: „Nechci uznat, že se mohu s Bohem setkat jen v lidech a skrze lidi.“

Přijetí kříže je logickým pokračováním přijetí lidského života, těla, duše, ducha, starostí a radostí lidského údělu. Celý příspěvek