Křížová cesta 2020

Slovo “cesta” nás může mást, vyvolává pocit pohybu, často dálky. V těchto dnech můžeme daleko více prožít rozměr hloubky, žádné pseudomystické, ale hloubky víry, na jejímž dně je Otcova láska, sdělená nám ve křtu skrze Ježíšův život a smrt. Ježíšova křížová cesta je postupným omezováním vší vnější svobody. A cestou ke svobodě vnitřní.

Těmito slovy náš známý P. Petr Beneš uvádí svou krátkou křížovou cestu, která zohledňuje aktuální světovou situaci. Rád vám ji s jeho souhlasem předávám! O. S.

1. zastavení SOUD

Obrázek 1 z 14

Až nás zase budou napadat otázky typu „Kdo je vinen?“ „Kdo co udělal špatně?“, pomysleme na Ježíšovu odpověď těm, kdo se ptali, čím byla zaviněna slepota mladého člověka: nejde o to hledat viníka, ale být otevřen řešení Božímu!