Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů

Je chvályhodné, když se rodina modlí před jídlem. O Velikonocích je zvykem žehnat pokrmy slavnostním způsobem, ale teď to nejde. Proto se nabízí, aby se požehnání pokrmů ujal někdo z dospělých členů rodiny. Může přitom použít následující modlitbu:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, 
ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směrovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.