čtvrté zastavení: Ježíš se potkává se svou matkou

„Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je“ (Mt 5,1–2).

ZBB: „V lásce víc přijímám, než dávám. Nedovedu být vděčný.“

Maria byla první učednicí Pána, neměla hned připravené námitky na to, co se zdálo nejasné, ale uchovávala to ve svém srdci, protože tam, pod srdcem chovala devět měsíců živou odpověď Boží, svého Syna. A když jej porodila a obětovala v chrámu, dala mu svobodu a následovala v Něm Boží vůli. V Něm přijala od Boha vše – a v Něm vše zase dává. Žena vždy otevřená Boží vůli a potřebám nás všech, jeho sester a bratří.

Maria, pomoz nám být otevřenými Božímu slovu, pomoz nám vidět i v našich největších utrpeních Ježíše Krista, Tvého Syna, který na nás hledí se soucitem a nezměrnou láskou. Matko pokory, pomoz nám nevyčerpávat se marným vzdorem, sebelítostí. Pomoz nám být učedníky.