první zastavení: Ježíš odsouzen Pilátem

„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu“ (Mt 6,24).

ZBB: „Protože nejsem schopen se do dna poznat, natož svou hříšnost vyslovit a pojmenovat, chci se v tuto chvíli vystavit napospas světlu pravdy; chtěl bych být poznán a souzen.“

Ježíš musel být odsouzen, aby nebyl zneužíván pro hru mocných, majitelů pravdy, jejich soud jej zcela vylučuje z jejich hry a odevzdává úplně Otci. Království pravdy teď je tam, kde je v očích světa vyvržení, směšné zřeknutí se pozemské záchrany, jakéhokoli kompromisu. U Piláta se vytváří společenství zla, prázdna, pohrdání spravedlností, s Kristem odsouzeným na smrt jdeme do jednoty a plnosti domu Otcova.

Ježíši, který jsi pokorně přijal ortel smrti a zvolil cestu zdánlivé ztráty, která je ale cestou pravdy a spravedlnosti, pomoz nám poznat a odsoudit v nás vše, co nás zbavuje svobody, pomoz nám nepřistoupit na kompromis s jakoukoli nespravedlností, pomoz nám nepřipojovat se, byť ze strachu, k odsouzení vyděděných, trpících, pomoz nám nechránit se silou zla, ale důvěrou lásky.