Katecheze ve stavu nouze

Milí rodiče, 

přijměte tuto stránku “náboženství online” jako určitou oporu a pomoc pro vás, na kterých teď kromě mnoha dalších věcí zůstala i zodpovědnost za náboženskou katechezi dětí. Kontaktujte mě, pokud chcete zapůjčit učebnice nebo si odnést katechetické časopisy Duha. Nabízím vám po individuální domluvě také možnost konzultace pomocí videohovoru (Skype, Zoom, Hangouts…). Pomůcky jsou zaměřeny k přípravě na 1. sv. přijímání, ale starší děti je mohou využít k opakování a i pro ty menší snad půjde něco vybrat. Na závěr pár odkazů: Desatero, Eucharistie, křížová cesta pro děti.

Váš Ondřej Salvet