Křížová cesta aktuální

Slovo “cesta” nás může mást, vyvolává pocit pohybu, často dálky. V těchto dnech můžeme daleko více prožít rozměr hloubky, žádné pseudomystické, ale hloubky víry, na jejímž dně je Otcova láska, sdělená nám ve křtu skrze Ježíšův život a smrt. Ježíšova křížová cesta je postupným omezováním vší vnější svobody. A cestou ke svobodě vnitřní.

Těmito slovy náš známý P. Petr Beneš uvádí svou krátkou křížovou cestu, která zohledňuje aktuální světovou situaci. Rád vám ji s jeho souhlasem předávám – začněte zde.

Pozn. tentokrát jsem využil jiný technický způsob, můžete mi případně napsat, která křížová cesta se vám zobrazuje lépe.

O. S.