Odklad slavnosti 1. sv. přijímání

Milí rodiče,

je pochopitelné, že se někteří z vás už ptali, jak to bude s prvním sv. přijímáním, které jsme plánovali na květen. V tuto chvíli není jasné, zda vůbec budou do té doby otevřené školy, zároveň je jasné, že budou uzavřené hranice, což by mnohým z vás zkomplikovalo situaci. Proto jsem se rozhodl původní termín zrušit a slavnost přeložit na podzim. Budeme optimisticky předpokládat, že nové datum by mohlo být stanoveno v červnu tak, abyste měli dost času vše připravit; s největší pravděpodobností využijeme některé z plánovaných mší s účastí dětí a rodičů.

V jednotlivých případech je možné se domluvit individuálně na jiném postupu, protože svátostná iniciace (setkání dítěte s Pánem Ježíšem v Eucharistii) nemusí probíhat hromadně a slavnostním způsobem – sváteční šaty a účast příbuzenstva je v zásadě druhotná. Chápu ovšem, že to všechno může přispět k tomu, co je rozhodující: totiž aby vaše děti zakusily a prožily bezpodmínečnou lásku Boží, která se projevuje v rodině a v církevní obci. Proto bych chtěl plánovanou slavnost uskutečnit v původním pojetí, avšak v náhradním termínu.

Děkuji vám za pochopení a prosím, abyste mi potvrdili např. emailem, že se k vám tato zpráva dostala. 

Srdečně vás zdravím a přeji stálou Boží přízeň a požehnání!

Ondřej Salvet