První sv. přijímání bude 18. října

Milí rodiče,

dávám vám ještě touto for­mou na vědomí, co jsem oznámil před­min­u­lou neděli: slavnos­t­ní první sv. při­jímání se letos bude konat v neděli 18. říj­na při mši sv. od 10.30 v kostele v Kolodějích.

Prosím věnu­jte pozornost min­ulé­mu příspěvku, kde najdete infor­ma­ce ohled­ně přípravy. Začínáme již 16. září v 15.30! 

Přeji vám krás­ný a poko­jný prázd­ni­nový čas,

Ondřej Salvet