Příprava na 1. sv. přijímání

Milí rodiče,

rád bych vás seznámil s plánem na přípravu dětí k 1. sv. přijímání, které se bude konat na podzim, když nás Pán Bůh zachová. Přesný termín slavnosti bych chtěl oznámit při rodinné mši sv. 21. června od 10.30, na kterou bych vás tímto i s vašimi dětmi rád pozval.

Přímo v průběhu této mše  bych s dětmi rád probral lekci, která je k tomu určena. Jde o procvičení liturgických odpovědí – letáček si můžete stáhnout již nyní.

Zároveň bych vás rád povzbudil k samostudiu. Připravil jsem pro vás další tři lekce, které s dětmi můžete projít. Jsou k dispozici pracovní listy pro děti: lekci 22 je třeba vytisknout jednostranně na tužší papír ve dvou kopiích a rozstříhat dle návodu, aby vzniklo pexeso; metodika (22) je zde. Lekce 31 a 32 stačí tisknout normálně oboustranně. Pro rodiče je určena metodika (31 a 32), kde se dočtete, jak děti při práci s pracovními listy podpořit.

A nakonec: prosím předběžně počítejte s tím, že výuka začne ve středu 16. září 2020 v 15.30, samozřejmě za předpokladu, že nenastane žádná výjimečná situace.