18. Svátost smíření

Tento příspěvek nabízí materiál k tématu č. 18, kterým navazuji na dosud probranou látku. Na této stránce jsou k dispozici pracovní listy: sešitek a kolečko k vystřižení a sestavení. Pro rodiče je určena metodika, kde se dočtete, jak děti při práci s pracovními listy podpořit. Metodika obsahuje také poučné příběhy, které je asi lepší převyprávět po svém než doslovně předčítat. Plán počítá původně s dvěma vyučovacími hodinami, s tím že ta druhá by měla být praktickým nácvikem – to si necháme, až zase budeme v kostele.