desáté zastavení: Z Pána Ježíše svlékají šaty

„Vaše slovo buď ano, ano – ne, ne; co je nad to, je ze zlého“ (Mt 5,37).

ZBB: „Nevážím si svobody druhých, ustavičně vymáhám na druhých, aby se přizpůsobili představě, kterou jsem si o jejich dobru sám a kvůli sobě vytvořil.“

desáté zastavení: Z Pána Ježíše svlékají šaty

Hle, člověk. Pravda o něm, o nás, je v Kristu nahá a jasná. Tak nás zničil hřích, tak jsme v hříchu zničili, zmanipulovali druhé, oblékli je do vlastních představ, využili ke svým cílům, tolikrát a tak rafinovaně jsme maskovali své ambice, pýchu do šatů pomoci, záchrany, služby. Ale nahá je zde i pravda o Bohu: tak nás miloval, že si oblékl naše tělo i s úzkostmi, bolestmi, ranami našich hříchů. Nahý Ježíš, utrápený, bez vzhledu a krásy, učí nás čistému pohledu na člověka, vrací nám původní soucit, něhu, starostlivou lásku.

Ježíši, vysvlečený z šatů, pomoz nám zbavit se všech masek záludnosti, svádění, nečisté hry s druhými, pomoz nám svléci se z mnohomluvnosti a sebeospravedlňování, pomoz nám říci ano ctnosti a ne hříchu.