deváté zastavení: Třetí pád Pána Ježíše Krista

„Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: Dovol, ať ti vyndám třísku z oka – a hle, trám ve tvém vlastním oku“ (Mt 7,3–4).

ZBB: „Se samozřejmostí vyžaduji, aby druzí měli se mnou trpělivost, a přitom nemám trpělivost ani sám se sebou, natož s druhými.“

deváté zastavení: Třetí pád Pána Ježíše Krista

Pán Ježíš je zdrojem trpělivosti pro každého z nás, jeho utrpení je důvěrou v konání Otcovo, jeho trpělivost s našimi pády, i těmi opakovanými, je tváří milosrdného Otce, který nám jde v ústrety, byť už ležíme na zemi a nedokážeme vstát. Ježíšovo lidství, zbavené síly a krásy, živené už jen vůlí Otcovou, klesá až do největších propastí našeho života, kam se sami bojíme byť jen nahlédnout, a klade si nás na ramena.

Ježíši, trpělivý i ve třetím pádu, pomoz nám nezmítat se ve smyčkách našich vlastních unáhlených soudů a řešení složitých situací, daruj nám svou pevnou trpělivost, která pevně počítá s pomocí Otcovou.